You could find your matching stars

# General Men/Women Stars Matching Men Stars Matching Women Stars
1 Aswini Barani, Karthigai 1, Pooradam, Uthradam, Sathayam, Uthiratathi, Poosam, Mirugasirisam 3,4, Thiruvathirai, Pooram Barani, Pooram, Poosam, Rohini, Thiruvathirai, Pooradam, Sathayam, Karthigai 1,2,3.4, Uthradam 1,2,3,4
2 Barani Aswini, Uthram 1,2,3,4, Vivagam 1,2,3,4, Kettai, Revathi, Uthradam 1,2,3,4, Magam, Chithirai 3,4, Swathi, Moolam, Thiruvvonam, Karthigai 1, Mirugasirisam 1,2, Punar Poosam 4, Aayilam, Sathayam Rohini, Swathi, Uthradam 2,3,4, Thiruvvonam, Aswini
3 Karthigai 1 Paatham Aswini, Barani, Swathi, Uththiratathi, Revathi, Mirugasirisam 3,4, Thiruvathirai, Poosam, Magam, Pooram Aswini, Barani, Swathi, Rohini, Poosam, Magam, Pooram, Thiruvathirai, Mirugasirisam 1,2,3,4
4 Karthigai 2,3,4 Paatham Rohini, Mirugasirisam 1,2, Anusham, Kettai, Uththiratathi, Revathi, Aswini, Barani, Poosam, Magam, Pooram, Hastham Rohini, Anusham, Kettai, Thiruvathi, Poosam, Magam, Pooram, Hastham, Uththiratathi, Revathi, Mirugasirisam 1,2,3,4
5 Rohini Karthigai 1,2,3,4, Mirugasirisam 1,2, Vivagam 4, Anusham 7, Kettai, Avitam 1,2,3,4, Uththiratathi, Revathi, Aswini, Barani, PunarPoosam 4, Poosam, Aayilam, Uthram 1,2,3,4, Chithirai 1,2 Anusham, Kettai, Poosam, Uththiratathi, Aayilam, Revathi, Karthigai 2,3,4, Chithirai 1,2, Vivagam 4, Mirugasirisam 1.2.3,4, Uthram 1,2,3,4, PunarPoosam 1.2.3,4 Avitam 1,2,3,4
6 Mirugasirisam 1,2 Paatham Karthigai 1,2,3,4, Rohini,Anusham,Kettai,Thiruvonam,Sathayam,Barani, Pooratathi 1,2,3,4, Revathi, Aswini, Punar Poosam 4, Poosam, Aayilam, Uthram 1,2,3,4, Hastham Rohini, Anusham, Kettai, Hastham, Poosam, Aayilam, Thiruvvonam, Thiruvathirai, Sathayam, Revathi. Karthigai 2,3,4, Uthram 1,2,3,4, PunarPoosam 1,2,3,4, Poorattathi 1,2,3,4
8 Mirugasirisam 3,4 Paatham Thiruvathirai, Punar Poosam 1,2,3, Moolam, Pooradam, Sathayam, Poorattathi1,2,3,4, Swathi, Revathi, Aswini, Barani, Karthigai 1,2,3,4, Rohini, Uthram 1,2,3,4, Hastham, Thiruvathirai, Moolam, Pooradam Swathi, Poosam, Hastham, Aayilam, Aswini, Barani, Revathi, Sathayam, Karthigai 1, Poorattathi 1,2,3,4
9 Thiruvathirai Mirugasirisam 1,2,3,4, Moolam, Uthradam 1, Avitam 3,4, Pooratathi 1,2,3,4, Barani, Uththiratathi, Karthigai 1,2,3,4, Mirugasirisam 1,2, Chithirai 1,2,3,4, Vivagam 1,2,3 Moolam, Poosam, Aswini, Barani, Uththiratathi, Pooratathi 1,2,3,4, Mirugasirisam, Uthradam 1, Vivagam 1.2,3, Chithirai 1.2,3,4. Karthigai 1, Avitam 3,4
10 Punar Poosam 1,2,3 Paatham Mirugasirisam 1,2,3,4, Pooradam, Sathayam, Uththiratathi, Revathi, Barani, Rohini,Chithirai 1,2,3,4, Swathi Pooradam, Swathi, Poosam, Aayilam, Barani, Uthiratathi, Revathi, Sathayam. Chithirai 1,2,34, Mirugasirisam 3,4,
11 Punar Poosam 4 Paatham Poosam,Aayilam, Thiruvonam,Uththiratathi, Revathi, Barani, Rohini, Mirugasirisam 1,2,3,4, Chithirai 1,2,3,4, Swathi, Anusham Poosam, Aayilam, Thiruvvonam, Anusham, Swathi, Barani, Revathi, Uththiratathi, Rohini, Chithirai 1,2,3,4, Mirugasirisam 3,4
12 Poosam PunarPoosam, Aayilam, Uthradam, Revathi, Aswini, Swathi, Karthigai 1,2,3,4, Rohini, Mirugasirisam 1,2,3,4, Thiruvathirai, Hastham,Kettai Aayilam, Kettai, Swathi, Magam, Hastham, Rohini, Aswini, Revathi, PunarPoosam 4, Uthradam 2,3,4, Karthigai 1,2,3,4, Uthram 1,2,3,4, Mirugasirisam 1.2,3,4,
13 Aayilam PunarPoosam 1,2,3,4, Aayilam, Uthradam 2,3,4, Thiruvonam, Avitam 1,2, Barani, Uththiratathi, Rohini, Mirugasirisam 1,2,3,4, Uthram 2,3,4, Hastham, Chithirai 1,2,3,4, Vivagam 1,2,3,4, Anusham Poosam, Thiruvvonam, Anusham, Hastham, Rohini, Barani, Uththiratathi, PunarPoosam 4, Uthradam 2,3,4, Avitam 1,2, Vivagam 1,2,3,4, Chithirai 1,2,3,4, Mirugasirisam 1,2, Uthram 1,2,3,4
14 Magam Pooram, Uthram 1, Avitam 3,4, Sathayam, Poorattathi 1,2,3, Karthigai 1,2,3,4, Poosam, Chithirai 3,4, Swathi, Anusham, Pooradam Pooram, Sathayam, Pooradam, Anusham, Swathi, Hastham, Barani, Uthram 1,2,3,4, Avitam 3,4, Poorattathi 1,2,3, Chithirai 1,2,3,4, Karthigai 1,2,3,4,
15 Pooram Magam, Uthram 1, Avitam 3,4, Sathayam, Poorattathi 1,2,3,4, Aswini, Swathi, Karthigai 1,2,3,4, Chithirai 3,4, Vivagam 1,2,3,4, Kettai, Uthradam 1 Magam, Sathayam, Kettai Swathi, Hastham, Aswini, Uthram 1,2,3,4, Avitam 3,4, Poorattathi 1,2,3, Uthradam 1. Vivagam 1,2,3,4, Chithirai 1,2,3,4, Karthigai 1,2,3,4
16 Uthram 1 Paatham Magam, Pooram,Sathayam,Barani,Rohini, Mirugasirisam 1,2,3,4,Poosam, Moolam, Aayilam, Swathi, Anusham, Pooradam Magam, Pooram, Sathayam. Moolam, Pooradam, Anusham, Swathi, Hastham, Rohini, Barani, Mirugasirisam 1,2.3,4
17 Uthram 2,3,4 Paatham Pooram, Uthram 1, Avitam 3,4, Sathayam, Poorattathi 1,2,3, Karthigai 1,2,3,4, Poosam, Chithirai 3,4, Swathi, Anusham, Pooradam Pooram, Sathayam, Pooradam, Anusham, Swathi, Hastham, Barani, Uthram 1,2,3,4, Avitam 3,4, Poorattathi 1,2,3, Chithirai 1,2,3,4, Karthigai 1,2,3,4,
18 Hastham Uthram 1,2,3,4, Uththiratathi, Revathi, Karthigai 2,3,4, Mirugasirisam 1,2,3,4, Poosam, Aayilam, Magam, Pooram, Anusham, Akattai, Pooradam, Uthradam 1,2,3,4 Uththiratathi, Revathi. Pooradam. Anusham, Kettai, Poosam, Aayilam, Uthram 2,3,4, Uthradam 1,2,3,4, Karthigai 2,3,4, Mirugasirisam 1,2,3,4
19 Chithirai 1,2 Paatham Rohini, Thiruvathirai, Punar Poosam 1,2,3,4, Aayilam, Magam, Pooram Vivagam 4, Moolam, Uthradam 1,2,3,4, Thiruvvonam Thiruvvonam, Moolam, Aayilam, Rohini, Thiruvathirai, Vivagam 1,2,3,4, Punar Poosam 1,2,3,4, Uthradam 1,2,3,4
20 Chithirai 3,4 Paatham Vivagam 1,2,3, Thiruvathirai, PunarPoosam 1,2,3,4, Aayilam, Magam, Pooram, Moolam, Uthradam 1,2,3,4, Thiruvvonam Thiruvvonam, Moolam, Magam, Pooram, Aayilam, Thiruvathirai, Vivagam 1,2,3,4, Poorattathi 1,2,3, Uthradam 1,2,3,4, PunarPoosam 1,2,3,4
21 Swathi Barani, Karthigai 1, Mirugasirisam 3,4, PunarPoosam 1,2,3,4, Poosam, Magam, Pooram, Uthram 1,2,3,4, Moolam, Pooradam Barani, Moolam, Pooradam, Anusham. Kettai, Magam, Pooram, Poosam, Mirugasirisam, Karthigai 1, Uthram 1, PunarPoosam 1.2,3,4
22 Vivagam 1,2,3 Paatham Chithirai 1,2,3,4, Thiruvathirai, Aayilam, Pooram, Moolam, Pooradam, Avitam 1,2,3,4 Moolam, Pooradam, Pooram, Aayilam, Thiruvathirai, Avitam 1,2,3,4, Chithirai 3,4
23 Vivagam 4 Paatham Rohini, Aayilam, Pooram, Chithirai 1,2,3,4, Avitam 1,2,3,4 Rohini, Moolam, Pooradam, Pooram, Aayilam, Avitam 1.2,3,4. Chithirai 1,2
24 Anusham Kettai, Karthigai 2,3,4, Rohini, Mirugasirisam 1,2, PunarPoosam 4, Aayilam, Magam, Uthram 1,2,3,4, Hastham, Swathi, Uthradam 2,3,4, Sathayam, Thiruvvonam, Revathi Kettai, Rohini. Revathi. Sathayam, Hastham, Thiruvvonam, Magam, Aayilam, Karthigai 2,3,4, Mirugasirisam 1,2, PunarPoosam 4, Uthram 1,2,3,4, Uthradam 1,2,3,4
25 Kettai Anusham, Karthigai 2,3,4, Rohini, Mirugasirisam 1,2, Poosam, Pooram, Hastham, Swathi, Uthradam 2,3,4, Thiruvvonam, Uththiratathi Anusham, Rohini, Uththiratathi, Thiruvvonam, Pooradam, Hastham, Pooram, Poosam, Karthigai 2,3,4, Mirugasirisam 1,2, Uthradam 1,2,3,4
26 Moolam Uththiradam 1, Mirugasirisam 3,4, Thiruvathirai, Uthram 1,2,3,4, Chithirai 1,2,3,4, Swathi, Vivagam 1,2,3,4, Avitam 3,4, Sathayam, Uththiratathi, Barani Thiruvathirai, Barani, Uththiratathi, Sathayam, Swathi, Mirugasirisam 3,4, Uthradam 1,2,3,4, Avitam 1,2,3,4, Chithirai 1,2,3,4. Vivagam 1,2,3, Uthram 1,2.3.4
27 Pooradam Uthradam 1, Mirugasirisam 3,4, PunarPoosam 1,2,3, Magam, Swathi, Uthram 1,2,3,4, Hastham, Vivagam 1,2,3,4, Kettai, Avitam 3.4, Sathayam, Pooratathi 1.2,3,4, Revathi, Aswini Thiruvathirai, Sathayam, Revathi, Aswini, Magam, Hastham. Vivagam 1,2,3, Swathi, Uthradam 1,2,3,4, Mirugasirisam 3,4, PunarPoosam 1,2,3, Poorattathi 1,2.3.4. Avitam 1,2.3,4, Uthram 1,2,3,4,
28 Uthradam 1 Paatham Moolam, Pooradam, Thiruvathirai, Pooram, Hastham, Anusham, Kettai, Chithirai 1,2,3,4, Avitam 3,4, Sathayam, Uththiratathi, Aswini, Barani Moolam, Pooradam, Thiruvathirai, Aswini, Barani, Uththiratathi, Sathayam, Thiruvvonam, Hastham, Pooram, Avitam 1,2,3,4. Chithirai 1,2,3,4
29 Uthradam 2,3,4 Paatham Thiruvvonam, Avitam, Poosam, Aayilam, Hastham, Anusham, Kettai, Moolam, Pooradam, Chithirai 1,2,3,4, Uththiratathi, Aswini, Barani Thiruvvonam, Poosam, Ayalyam, Barani, Uththiratathi, Sathayam. Anusham. Kettai, Hastham, Avitam 1,2,3,4, Chithirai 1,2.3,4
30 Thiruvvonam Uthradam 1,2,3,4, Avitam 1,2, Punar Poosam 4, Aayilam, Uthram 2,3,4, Kettai Anusham, Chithirai 1,2,3,4, Pooradam, Uththiratathi, Pooratathi 4, Revathi, Barani, Mirugasirisam 1,2 Anusham, Kettai, Aayilam, Barani, Chithirai 1,2,3,4, Mirugasirisam 1,2, Uthram 2.3,4, Avitam 1,2,3,4, Poorattathi 1,2,3,4, Uthradam 2,3,4, PunarPoosam 4
31 Avitam 1,2 Paatham Thiruvvonam, Uthradam 1,2,3,4, Aayilam, Vivagam 1.2,3,4, Moolam, Pooradam, Poorattathi 4, Rohini Thiruvvonam, Aayilam, Rohini, Vivagam 1,2,3,4, Uthradam, Poorattathi 1,2,3,4,
32 Avitam 3,4 Paatham Poorattathi 1,2,3, Magam, Pooram, Vivagam 1,2,3,4, Moolam, Pooradam, Uthradam 1,2,3,4, Thiruvvonam, Rohini, Thiruvathirai Moolam, Pooradam, Magam, Pooram,Thiruvathirai, Rohini, Uthradam 1, Vivagam 1.2,3,4, Poorattathi 1,2,3,4,
33 Sathayam Magam, Pooram, Uthram 1, Anusham, Moolam, Pooradam, Uthradam 1,2,3,4, Aswini, Barani. Mirugasirisam 1,2,3,4, PunarPoosam 1,2,3 Magam, Pooram, Barani, Aswini, Uththiratathi, Revathi, Moolam, Pooradam, Anusham, Mirugasirisam 1,2,3,4, Uthram, PunarPoosam 1,2,3, Uthradam 1
34 Poorattathi 1,2,3 Paatham Avitam 1,2,3,4, Magam, Pooram, Pooradam, Thiruvvonam, Mirugasirisam 1,2,3,4, Thiruvathirai Moolam, Pooram, Pooradam. Thiruvathirai, Mirugasirisam 1,2,3,4, Avitam 3,4,
35 Poorattathi 4 Paatham Pooradam, Thiruvvonam, Thiruvathirai, Avitam 1,2,3,4, Mirugasirisam 1,2,3,4 Thiruvvonam, Pooradam, Thiruvathirai. Avitam, 1,2, Mirugasirisam 1,2.3,4
36 Uththiratathi Revathi, Thiruvvonam, Aayilam, Hastham. Kettai, Moolam, Rohini, Thiruvathirai, PunarPoosam 1,2,3,4, Uthradam 1,2,3,4, Karthigai 2,3,4, Uthram 2,3,4, Sathayam Revathi. Hastham. Aayilam. Thiruvathirai, Rohini. Aswini. Moolam. Thiruvvonam, Kettai, Uthradam 1,2,3,4, Punar Poosam 1,2,3,4, Karthigai 1.2,3,4, Uthram 2,3,4,
37 Revathi Uththiratathi, Hastham, Anusham, Pooradam, Sathayam. Thiruvvonam, Rohini, Poosam, Uthram 2,3,4, Karthigai2,3,4, Mirugasirisam 1,2,3.4. PunarPoosam 1.2,3,4 Uththiratathi, Thiruvvonam. Pooradam, Anusham. Poosam. Hastham. Barani. Rohini. Uthram 2,3,4, PunarPoosam 1,2.3,4, Mirugasirisam 1,2,3,4, Karthigai 1,2,3,4
# பொதுவான ஆண்/பெண் நட்சத்திரங்கள் பொருத்தமான ஆண் நட்சத்திரங்கள் பொருத்தமான பெண் நட்சத்திரங்கள்
1 அஸ்வினி பரணி, கார்த்திகை 1, பூராடம், உத்ராடம், சதயம், உத்திரட்டாதி, பூஸம், மிருகசிரீசம் 3,4, திருவாதிரை, பூரம் பரணி, பூரம், பூஸம், ரோஹினி, திருவாதிரை, பூராடம், சதயம், கார்த்திகை 1,2,3.4, உத்ராடம் 1,2,3,4
2 பரணி அஸ்வினி, உத்ரம் 1,2,3,4, விசாகம் 1,2,3,4, கேட்டை, ரேவதி, உத்ராடம் 1,2,3,4, மகம், சித்திரை 3,4, சுவாதி, மூலம், திருவோணம், கார்த்திகை 1, மிருகசிரீசம் 1,2, புனர்பூசம் 4, ஆயில்யம், சதயம் ரோஹினி, சுவாதி, உத்ராடம் 2,3,4, திருவோணம், அஸ்வினி
3 கார்த்திகை 1 பாதம் அஸ்வினி, பரணி, சுவாதி, உத்ரட்டாதி, ரேவதி, மிருகசிரீசம் 3,4, திருவாதிரை, பூஸம், மகம், பூரம் அஸ்வினி, பரணி, சுவாதி, ரோஹினி, பூஸம், மகம், பூரம், திருவாதிரை, மிருகசிரீஷம் 1,2,3,4
4 கார்த்திகை 2,3,4 பாதம் ரோகினி, மிருகசிரீசம் 1,2, அனுஷம், கேட்டை, உத்ரட்டாதி, ரேவதி, அஸ்வினி, பரணி, பூஸம், மகம், பூரம், ஹஸ்தம் ரோஹினி, அனுஷம், கேட்டை, திருவாதிi, பூஸம், மகம், பூரம், ஹஸ்தம், உத்ரட்டாதி, ரேவதி, மிருகசிரீஷம் 1,2,3,4
5 ரோஹினி கார்த்திகை 1,2,3,4, மிருகசிரீசம் 1,2, விசாகம் 4, அனுஷம் 7, கேட்டை, அவிட்டம் 1,2,3,4, உத்ரட்டாதி, ரேவதி, அஸ்வினி, பரணி, புனர்பூஸம் 4, பூஸம், ஆயில்யம், உத்ரம் 1,2,3,4, சித்திரை 1,2 அனுஷம், கேட்டை, பூஸம், உத்ரட்டாதி, ஆயில்யம், ரேவதி, கார்த்திகை 2,3,4, சித்திரை 1,2, விசாகம் 4, மிருகசிரீஷம் 1.2.3,4, உத்ரம் 1,2,3,4, புனர்பூஸம் 1.2.3,4 அவிட்டம் 1,2,3,4
6 மிருகசீரிஷம் 1,2 பாதம் கார்த்திகை 1,2,3,4, ரோஹினி,அனுஷம்,கேட்டை,திருவோனம்,சதயம்,பரணி, புரட்டாதி 1,2,3,4, ரேவதி, அஸ்வினி, புளர்புஸம் 4, புஸம், ஆயில்யம், உத்ரம் 1,2,3,4, ஹஸ்தம் ரோஹினி, அனுஷம், கேட்டை, ஹஸ்தம், பூஸம், ஆயில்யம், திருவோணம், திருவாதிரை, சதயம், ரேவதி. கார்த்திகை 2,3,4, உத்ரம் 1,2,3,4, புனர்பூஸம் 1,2,3,4, பூரட்டாதி 1,2,3,4
8 மிருகசீரிஷம் 3,4 பாதம் திருவாதிரை, புனர்புஸம் 1,2,3, மூலம், பூராடம், சதயம், பூரட்டாதி1,2,3,4, சுவாதி, ரேவதி, அஸ்வினி, பரணி, கார்த்திகை 1,2,3,4, ரோஹினி, உத்ரம் 1,2,3,4, ஹஸ்தம், திருவாதிரை, மூலம், பூராடம் சுவாதி, பூஸம், ஹஸ்தம், ஆயில்யம், அஸ்வின், பரணி, ரேவதி, சதயம், கார்த்திகை 1, பூரட்டாதி 1,2,3,4
9 திருவாதிரை மிருகசிரீஷம் 1,2,3,4, மூலம், உத்ராடம் 1, அவிட்டம் 3,4, புரட்டாதி 1,2,3,4, பரணி, உத்ரட்டாதி, கார்த்திகை 1,2,3,4, மிருகசிரீஷம் 1,2, சித்திரை 1,2,3,4, விசாகம் 1,2,3 மூலம், பூஸம், அஸ்வினி, பரணி, உத்ரட்டாதி, புரட்டாதி 1,2,3,4, மிருகசிரீஷம், உத்ராடம் 1, விசாகம் 1.2,3, சித்திரை 1.2,3,4. கார்த்திகை 1, அவிட்டம் 3,4
10 புனர் பூஸம் 1,2,3 பாதம் மிருகசிரீஷம் 1,2,3,4, பூராடம், சதயம், உத்ரட்டாதி, ரேவதி, பரணி, ரோஹினி,சித்திரை 1,2,3,4, சுவாதி பூராடம், சுவாதி, பூஸம், ஆயில்யம், பரணி, உத்திரட்டாதி, ரேவதி, சதயம். சித்திரை 1,2,34, மிருகசிரீஷம் 3,4,
11 புனர் பூஸம் 4 பாதம் பூஸம்,ஆயில்யம், திருவோனம்,உத்ரட்டாதி, ரேவதி, பரணி, ரோஹினி, மிருகசிரீஷம் 1,2,3,4, சித்திரை 1,2,3,4, சுவாதி, அனுஷம் பூஸம், ஆயில்யம், திருவோணம், அனுஷம், சுவாதி, பரணி, ரேவதி, உத்ரட்டாதி, ரோஹினி, சித்திரை 1,2,3,4, மிருகசிரீஷம் 3,4
12 பூஸம் புனர்பூஸம், ஆயில்யம், உத்ராடம், ரேவதி, அஸ்வினி, சுவாதி, கார்த்திகை 1,2,3,4, ரோஹினி, மிருகசிரீஷம் 1,2,3,4, திருவாதிரை, ஹஸ்தம்,கேட்டை ஆயில்யம், கெட்டை, சுவாதி, மகம், ஹஸ்தம், ரோஹினி, அஸ்வினி, ரேவதி, புனர்பூஸம் 4, உத்ராடம் 2,3,4, கார்த்திகை 1,2,3,4, உத்ரம் 1,2,3,4, மிருகசிரீஷம் 1.2,3,4,
13 ஆயில்யம் புனர்பூஸம் 1,2,3,4, ஆயில்யம், உத்ராடம் 2,3,4, திருவோனம், அவிட்டம் 1,2, பரணி, உத்ரட்டாதி, ரோஹினி, மிருகசிரீஷம் 1,2,3,4, உத்ரம் 2,3,4, ஹஸ்தம், சித்திரை 1,2,3,4, விசாகம் 1,2,3,4, அனுஷம் பூஸம், திருவோணம், அனுஷம், ஹஸ்தம், ரோஹினி, பரணி, உத்ரட்டாதி, புனர்பூஸம் 4, உத்ராடம் 2,3,4, அவிட்டம் 1,2, விசாகம் 1,2,3,4, சித்திரை 1,2,3,4, மிருகசிரீஷம் 1,2, உத்ரம் 1,2,3,4
14 மகம் பூரம், உத்ரம் 1, அவிட்ம் 3,4, சதயம், பூரட்டாதி 1,2,3, கார்த்திகை 1,2,3,4, பூஸம், சித்திரை 3,4, சுவாதி, அனுஷம், பூராடம் பூரம், சதயம், பூராடம், அனுஷம், சுவாதி, ஹஸ்தம், பரணி, உத்ரம் 1,2,3,4, அவிட்டம் 3,4, பூரட்டாதி 1,2,3, சித்திரை 1,2,3,4, கார்த்திகை 1,2,3,4,
15 பூரம் மகம், உத்ரம் 1, அவிட்டம் 3,4, சதயம், பூரட்டாதி 1,2,3,4, அஸ்வினி, சுவாதி, கார்த்திகை 1,2,3,4, சித்திரை 3,4, விசாகம் 1,2,3,4, கேட்டை, உத்ராடம் 1 மகம், சதயம், கெட்டை சுவாதி, ஹஸ்தம், அஸ்வினி, உத்ரம் 1,2,3,4, அவிட்டம் 3,4, பூரட்டாதி 1,2,3, உத்ராடம் 1. விசாகம் 1,2,3,4, சித்திரை 1,2,3,4, கார்த்திகை 1,2,3,4
16 உத்ரம் 1 பாதம் மகம், பூரம்,சதயம்,பரணி,ரோஹினி, மிருகசிரீஷம் 1,2,3,4,பூஸம், மூலம், ஆயில்யம், சுவாதி, அனுஷம், பூராடம் மகம், பூரம், சதயம். மூலம், பூராடம், அனுஷம், சுவாதி, ஹஸ்தம், ரோஹினி, பரணி, மிருகசிரீஷம் 1,2.3,4
17 உத்ரம் 2,3,4 பாதம் பூரம், உத்ரம் 1, அவிட்ம் 3,4, சதயம், பூரட்டாதி 1,2,3, கார்த்திகை 1,2,3,4, பூஸம், சித்திரை 3,4, சுவாதி, அனுஷம், பூராடம் பூரம், சதயம், பூராடம், அனுஷம், சுவாதி, ஹஸ்தம், பரணி, உத்ரம் 1,2,3,4, அவிட்டம் 3,4, பூரட்டாதி 1,2,3, சித்திரை 1,2,3,4, கார்த்திகை 1,2,3,4,
18 ஹஸ்தம் உத்ரம் 1,2,3,4, உத்ரட்டாதி, ரேவதி, கார்த்திகை 2,3,4, மிருகசிரீஷம் 1,2,3,4, பூஸம், ஆயில்யம், மகம், பூரம், அனுஷம், ஆகட்டை, பூராடம், உத்ராடம் 1,2,3,4 உத்ரட்டாதி, ரேவதி. பூராடம். அனுஷம், கேட்டை, பூஸம், ஆயில்யம், உத்ரம் 2,3,4, உத்ராடம் 1,2,3,4, கார்த்திகை 2,3,4, மிருகசிரீஷம் 1,2,3,4
19 சித்திரை 1,2 பாதம் ரோஹினி, திருவாதிரை, பூனர்பூஸம் 1,2,3,4, ஆயில்யம், மகம், பூரம்ஈ விசாகம் 4, மூலம், உத்ராடம் 1,2,3,4, திருவோணம் திருவோணம், மூலம், ஆயில்யம், ரோஹினி, திருவாதிரை, விசாகம் 1,2,3,4, பனர்பூஸம் 1,2,3,4, உத்ராடம் 1,2,3,4
20 சித்திரை 3,4 பாதம் விசாகம் 1,2,3, திருவாதிரை, புனர்பூஸம் 1,2,3,4, ஆயில்யம், மகம், பூரம், மூலம், உத்ராடம் 1,2,3,4, திருவோணம் திருவோணம், மூலம், மகம், பூரம், ஆயில்யம், திருவாதிரை, விசாகம் 1,2,3,4, பூரட்டாதி 1,2,3, உத்ராடம் 1,2,3,4, புனர்பூஸம் 1,2,3,4
21 சுவாதி பரணி, கார்த்திகை 1, மிருகசிரீஷம் 3,4, புனர்பூஸம் 1,2,3,4, பூஸம், மகம், பூரம், உத்ரம் 1,2,3,4, மூலம், புராடம் புரணி, மூலம், பூராடம், அனுஷம். கேட்டை, மகம், பூரம், பூஸம், மிருகசிரீஷம், கார்த்திகை 1, உத்ரம் 1, புனர்பூஸம் 1.2,3,4
22 விசாகம் 1,2,3 பாதம் சித்திரை 1,2,3,4, திருவாதிரை, ஆயில்யம், பூரம், மூலம், பூராடம், அவிட்டம் 1,2,3,4 மூலம், பூராடம், பூரம், ஆயில்யம், திருவாதிரை, அவிட்டம் 1,2,3,4, சித்திரை 3,4
23 விசாகம் 4 பாதம் ரோஹினி, ஆயில்யம், பூரம், சித்திரை 1,2,3,4, அவிட்டம் 1,2,3,4 ரோஹினி, மூலம், பூராடம், பூரம், ஆயில்யம், அவிட்டம் 1.2,3,4. சித்திரை 1,2
24 அனுஷம் கேட்டை, கார்த்திகை 2,3,4, ரோஹினி, மிருகசிரீஷம் 1,2, புனர்பூஸம் 4, ஆயில்யம், மகம், உத்ரம் 1,2,3,4, ஹஸ்தம், சுவாதி, உத்ராடம் 2,3,4, சதயம், திருவோணம், ரேவதி கேட்டை, ரோஹினி. ரேவதி. சதயம், ஹஸ்தம், திருவோணம், மகம், ஆயில்யம், கார்த்திகை 2,3,4, மிருகசிரீஷம் 1,2, புனர்பூஸம் 4, உத்ரம் 1,2,3,4, உத்ராடம் 1,2,3,4
25 கேட்டை அனுஷம், கார்த்திகை 2,3,4, ரோஹினி, மிருகசிரீஷம் 1,2, பூஸம், பூரம், ஹஸ்தம், சுவாதி, உத்ராடம் 2,3,4, திருவோணம், உத்ரட்டாதி அனுஷம், ரோஹினி, உத்ரட்டாதி, திருவோணம், பூராடம், ஹஸ்தம், பூரம், பூஸம், கார்த்திகை 2,3,4, மிருகசிரீஷம் 1,2, உத்ராடம் 1,2,3,4
26 மூலம் ஊத்ராடம் 1, மிருகசிரீஷம் 3,4, திருவாதிரை, உத்ரம் 1,2,3,4, சித்திரை 1,2,3,4, சுவாதி, விசாகம் 1,2,3,4, அவிட்டம் 3,4, சதயம், உத்ரட்டாதி, பரணி திருவாதிரை, பரணி, உத்ரட்டாதி, சதயம், சுவாதி, மிருகசிரீஷம் 3,4, உத்ராடம் 1,2,3,4, அவிட்டம் 1,2,3,4, சித்திரை 1,2,3,4. விசாகம் 1,2,3, உத்ரம் 1,2.3.4
27 பூராடம் உத்ராடம் 1, மிருகசிரீஷம் 3,4, புனர்பூஸம் 1,2,3, மகம், சுவாதி, உத்ரம் 1,2,3,4, ஹஸ்தம், விசாகம் 1,2,3,4, கேட்டை, அவிட்டம் 3.4, சதயம், புரட்டாதி 1.2,3,4, ரேவதி, அஸ்வினி திருவாதிரை, சதயம், ரேவதி, அஸ்வினி, மகம், ஹஸ்தம். விசாகம் 1,2,3, சுவாதி, உத்ராடம் 1,2,3,4, மிருகசிரீஷம் 3,4, புனர்பூஸம் 1,2,3, பூரட்டாதி 1,2.3.4. அவிட்டம் 1,2.3,4, உத்ரம் 1,2,3,4,
28 உத்ராடம் 1 பாதம் மூலம், பூராடம், திருவாதிரை, பூரம், ஹஸ்தம், ஆனுஷம், கேட்டை, சித்திரை 1,2,3,4, அவிட்டம் 3,4, சதயம், உத்ரட்டாதி, அஸ்வினி, பரணி மூலம், பூராடம், திருவாதிரை, அஸ்வினி, பரணி, உத்ரட்டாதி, சதயம், திருவோணம், ஹஸ்தம், பூரம், அவிட்டம் 1,2,3,4. சித்திரை 1,2,3,4
29 உத்ராடம் 2,3,4 பாதம் திருவோணம், அவிட்டம், பூஸம், ஆயில்யம், ஹஸ்தம், அனுஷம், கேட்டை, மூலம், பூராடம், சித்திரை 1,2,3,4, உத்ரட்டாதி, அஸ்வினி, பரணி திருவோணம், பூஸம், ஆயஜல்யம், பரணி, உத்ரட்டாதி, சதயம். அனுஷம். கெட்டை, ஹஸ்தம், அவிட்டம் 1,2,3,4, சித்திரை 1,2.3,4
30 திருவோணம் உத்ராடம் 1,2,3,4, அவிட்மட் 1,2, பூனர்பூஸம் 4, ஆயில்யம், உத்ரம் 2,3,4, கேட்டை அனுஷம், சித்திரை 1,2,3,4, பூராடம், உத்ரட்டாதி, பூராட்டாதி 4, ரேவதி, பரணி, மிருகசிரீஷம் 1,2 அனுஷம், கேட்டை, ஆயில்யம், பரணி, சித்திரை 1,2,3,4, மிருகசிரீஷம் 1,2, உத்ரம் 2.3,4, அவிட்டம் 1,2,3,4, பூரட்டாதி 1,2,3,4, உத்ராடம் 2,3,4, புனர்பூஸம் 4
31 அவிட்டம் 1,2 பாதம் திருவோணம், உத்ராடம் 1,2,3,4, ஆயில்யம், விசாகம் 1.2,3,4, மூலம், பூராடம், பூரட்டாதி 4, ரோஹினி திருவோணம், ஆயில்யம், ரோஹினி, விசாகம் 1,2,3,4, உத்ராடம், பூரட்டாதி 1,2,3,4,
32 அவிட்டம் 3,4 பாதம் பூரட்டாதி 1,2,3, மகம், பூரம், விசாகம் 1,2,3,4, மூலம், பூராடம், உத்ராடம் 1,2,3,4, திருவோணம், ரோஹினி, திருவாதிரை மூலம், பூராடம், மகம், பூரம்,திருவாதிரை, ரோஹினி, உத்ராடம் 1, விசாகம் 1.2,3,4, பூரட்டாதி 1,2,3,4,
33 சதயம் மகம், பூரம், உத்ரம் 1, அனுஷம், மூலம், பூராடம், உத்ராடம் 1,2,3,4, அஸ்வினி, பரணி. மிருகசிரீஷம் 1,2,3,4, புனர்பூஸம் 1,2,3 மகம், பூரம், பரணி, அஸ்வினி, உத்ரட்டாதி, ரேவதி, மூலம், பூராடம், அனுஷம், மிருகசிரீஷம் 1,2,3,4, உத்ரம், புனர்பூஸம் 1,2,3, உத்ராடம் 1
34 பூரட்டாதி 1,2,3 பாதம் அவிட்டம் 1,2,3,4, மகம், பூரம், புஸ்ரீராடம், திருவோணம், மிருகசிரீஷம் 1,2,3,4, திருவாதிரை முகம், பூரம், பூராடம். திருவாதிரை, மிருகசிரீஷம் 1,2,3,4, அவிட்டம் 3,4,
35 பூரட்டாதி 4 பாதம் பூராடம், திருவோணம், திருவாதிரை, அவிட்டம் 1,2,3,4, மிருகசிரீஷம் 1,2,3,4 திருவோணம், பூராடம், திருவாதிரை. அவிட்டம், 1,2, மிருகசிரீஷம் 1,2.3,4
36 உத்ரட்டாதி ரேவதி, திருவோணம், ஆயில்யம், ஹஸ்தம். கேட்டை, மூலம், ரோஹினி, திருவாதிரை, புனர்பூஸம் 1,2,3,4, உத்ராடம் 1,2,3,4, கார்த்திகை 2,3,4, உத்ரம் 2,3,4, சதயம் ரேவதி. ஹஸ்தம். ஆயில்யம். திருவாதிரை, ரோஹினி. அஸ்வினி. மூலம். திருவோணம், கேட்டை, உத்ராடம் 1,2,3,4, புனர்பூஷம் 1,2,3,4, கார்த்திகை 1.2,3,4, உத்ரம் 2,3,4,
37 ரேவதி உத்ரட்டாதி, ஹஸ்தம், அனுஷம், பூராடம், சதயம். திருவோணம், ரோஹினி, பூஸம், உத்ரம் 2,3,4, கார்த்திகை2,3,4, மிருகசிரீஷம் 1,2,3.4. புனர்பூஸம் 1.2,3,4 ஊத்ரட்டாதி, திருவோணம். பூராடம், அனுஷம். பூஸம். ஹஸ்தம். பரணி. ரோஹினி. உத்ரம் 2,3,4, புனர்பூஸம் 1,2.3,4, மிருகசிரீஷம் 1,2,3,4, கார்த்திகை 1,2,3,4
All Rights Reserved.© Copyright 2021 mgmatrimony.com